game

Fanart : ECO

posted on 22 May 2008 01:35 by koyubi

อะฮุๆ
คนที่จะรู้จักต้องเล่น ECO และต้องขึ้นดาดฟ้าหอแสงแล้วนะจ๊ะ
อิอิอิอิอิ

 

อู้.....มาวาด
รัย เจ ปุ๊ รอก่อนนะ